प्रशासनिक अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी

क्रमांक शीर्षक डाउनलोड
1 प्रशासनिक अधिकारी (19.08.2003 से 31.12.2012 तक) Administrative Officer(1.08 MB)
2 प्रशासनिक अधिकारी (01.01.2013 से 31.12.2014 तक) Administrative Officer (307 KB)
3 सहायक प्रशासनिक अधिकारी (01.01.2015 से 31.12.2017 तक) Assistant Administrative Officer(428 KB)
Back to Top